Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Spørgsmål: Hvordan fungerer ventelisterne?

Svar: AB Erik Ejegod har to typer af ventelister til boliger: Den Interne venteliste er for andelsboligforeningens beboere, der ønsker en større, mindre eller en nabolejlighed. Den Eksterne venteliste kan hvor foreningens beboere kan skrives på, og har herved mulighed for at anbefale familie, ven eller lignende til en ledig lejlighed. Den interne venteliste prioriteres først og derefter prioriteres beboere på eksterne venteliste. Hvis man ønsker at blive skrevet op på venteliste skal man henvende sig på kontoret.

Spørgsmål: Hvad nummer står jeg på ventelisten?

Svar: Skriv os en mail, eller henvend dig på kontoret i kontortiden.
Spørgsmål: Må jeg benytte legepladsen?
Svar: Den integrerede institution, som lejer arealet til legepladsen, har desværre eneret til brug af legepladsen i dagtimerne.

Spørgsmål: Hvad gør jeg hvis jeg ønsker at klage over en nabo eller lignende?

Svar: Skriv et brev til kontoret, og så kigger bestyrelsen på det og sender eventuelt et brev til den, der klages over. Der oplyses ikke om, hvem der har klaget.

Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at købe en af de opslåede lejligheder?

Svar: Opslag over ledige lejligheder sættes op i opgangene, og der skal derefter skriftligt søges på den ønskede lejlighed ved brev til kontoret i Knud Lavards Gade. Når ansøgningsfristen udløber finder bestyrelsen den ansøger/ beboer, der står øverst på ventelisten.

Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at bytte min lejlighed med en anden?

Svar: Skriv et brev til kontoret, hvor du oplyser om, hvem du ønsker at bytte med og fra hvornår.